Inwestycje długoterminowe na rynkach zagranicznych

Jakimi prawami rządzą się Inwestycje długoterminowe na rynkach zagranicznych? Według definicji UNCTAD, IMF i OECD są kategorią międzynarodowych inwestycji, dokonywanych przez rezydenta jednego kraju (określanego „inwestorem bezpośrednim” lub „firmą matką”) z zamiarem sprawowania długotrwałej kontroli w przedsiębiorstwie innego kraju.

Istotą BIZ jest transfer nie tylko kapitału ale również pracy i wiedzy organizacyjnej, marketingowej oraz technologicznej. Przez długotrwałą kontrolę tłumaczy się istnienie relacji długoterminowych pomiędzy inwestorem bezpośrednim i przedsiębiorstwem bezpośredniej inwestycji oraz istotny poziom oddziaływania, który daje inwestorowi bezpośredniemu efektywny głos w zarządzaniu przedsiębiorstwem bezpośredniej inwestycji. Aby inwestycję uznać za BIZ, minimalny próg zaangażowania kapitałowego inwestora bezpośredniego w przedsiębiorstwie bezpośredniej inwestycji ustalono na poziomie 10%.

Jak oszacować ryzyko inwestując w kursy walut?

Każdy inwestor doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że kursy walut są zmienne oraz nieprzewidywalne. Dzięki czemu można na nich dużo zyskać przy czym jednocześnie dużo stracić. Wyróżniamy dwa rodzaje walut: stabilne oraz pozostałe (do nich zaliczamy m.in. złotówkę).

Waluty stabilne definiowane są jako wahania w stosunku do innych walut stabilnych, i są niewielkie. W tego typu walutach dokonuje się większości operacji gospodarczych. Przy czym kursy pozostałych narażone są na czynniki zewnętrzne. Do czynników zaliczamy: wielkość Produktu Krajowego Brutto, bezrobocie, inflację, sytuację polityczną. Podkreślić należy, że są to czynniki makroekonomiczne. Małe oraz średnie przedsiębiorstwa nie mają raczej wpływu na ich kształtowanie. Istnieje jednak możliwość prognozowania tego jak zachowuje się waluta, to właśnie jest przedmiotem zarządzania finansami. Ważne jest że zakup walut może być przedmiotem inwestycji. Jeżeli prognozujemy wzrost kursu określonej waluty, możemy ją nabyć.

Większość osób inwestując na rynku walutowym inwestuje na rynku Forex dlatego warto na bieżąco sprawdzać notowania forex np. w serwisie internetowym.

Siła nabywcza pieniądza

Siła nabywcza pieniądza określa ile dóbr możemy zakupić za daną jednostkę waluty, zmienia się ona w czasie wewnątrz danego kraju w wyniku inflacji . Głównym wrogiem pieniądza jest wysoka inflacja, która osłabia siłę całej gospodarki.

Jak może się objawiać spadek wartości waluty?

W momencie kiedy ludzie i przedsiębiorcy nie są w stanie z wysokim prawdopodobieństwem ocenić, ile dzisiejszy pieniądz wart będzie za rok, nie mogą precyzyjnie planować, powstrzymują się od inwestycji. Konsumenci starają się jak najszybciej zamienić tracące na wartości pieniądze na dobra trwałe, których wartość rośnie wraz z podwyżkami cen. Co nakręca sztuczny, a nie rzeczywisty popyt. Pracobiorcy domagają się podwyżek płac właśnie w reakcji na rosnące ceny , to zaś jest początkiem tak zwanej spirali cenowo-płacowej, wyniszczającej gospodarkę. Dlatego każdy z nas powinien zdawać sobie sprawę z tego, że zatrzymanie wyścigu cen i płac nie jest łatwe, zwykle wymaga przejściowego zmniejszenia siły nabywczej płac. Kto z nas nie chciałby zostać milionerem? Jednak nie każdy pamięta, że siła pieniądza z biegiem lat się ciągle zmienia, i zależy ona głównie od gospodarki państwa.

Lokata bankowa w obcej walucie – czy to dobry pomysł?

Wielu ludzi zastanawia się nad ulokowaniem swojej gotówki w banku w obcej walucie. To jedno z rozwiązań – oczywiście, moglibyśmy bowiem wybrać po prostu złotówki. Czy jednak lokata walutowa jest w pełni bezpieczna?

Jak wielkie ryzyko ze sobą niesie lokata bankowa w zagranicznej walucie?

Lokata walutowa to depozyt bankowy, który jest prowadzony w walucie obcej. W Polsce najczęściej spotykanymi ofertami jest lokata w euro, dolarze, funcie brytyjskim oraz franku szwajcarskim.
Czym się charakteryzuje? Tym, że wiąże się z nią pewne ryzyko walutowe. I jest to jeden z czynników, który powinien zadecydować o jej wybraniu, bądź odrzuceniu. To pewien rodzaj spekulacji, bowiem możemy na swojej lokacie sporo zyskać, ale i sporo stracić. Dlaczego? Bo wszystko zależy od kursu walutowego, a ten wciąż jest płynny.

Zasada działania kursów walutowych na tle lokaty bankowej

Jeśli kurs waluty, w której założyliśmy depozyt, w stosunku do kursu złotego obniży się (czyli ulegnie deprecjacji) będziemy stratni, ponieważ na koncie pozostanie nam mniej pieniędzy (w przeliczeniu na złotówki), niż na nim pierwotnie umieściliśmy. Jeśli jednak kurs owej waluty wzmocni się w stosunku do polskiej złotówki (czyli ulegnie aprecjacji) zyskamy, ponieważ będziemy mogli tę samą kwotę wymienić na więcej polskich pieniędzy. Wahania kursu walutowego niosą więc ze sobą dużo większe ryzyko strat, niż lokata w polskiej walucie. W tym drugim przypadku nie musimy się bowiem zastanawiać i martwić.

Ważnym czynnikiem naszej decyzji powinny być również różnice w oprocentowaniu. Depozyty w obcej walucie mają przeważnie niższe oprocentowanie, niż rodzima waluta. Stopy procentowe w polskiej gospodarce są bowiem wyższe, niż poza granicami naszego kraju.

Kiedy zazwyczaj opłacają się takie inwestycje?

Rozsądnie wybrać lokatę bankową w obcej walucie, gdy zaciągnęliśmy kredyt pieniężny w tej walucie. W ten sposób nie będziemy musieli spłacać go w złotówkach, co przy wahaniach kursów jest czasem problematyczne. Jeśli bowiem złoty ulegnie deprecjacji, będziemy musieli zapłacić więcej. Lokata walutowa w tej samej walucie, w której mamy już finansowe zobowiązanie, ułatwi nam więc jego spłatę.

Zmienna wartość waluty

Wartość pieniądza w czasie wbrew myśleniu wielu osób jest zmienna, oczywiste jest że posiadane w portfelu pieniądze mają określoną wartość. Jednak wraz z upływem czasu, na skutek wydarzeń oraz działań praw ekonomii wartości posiadanej gotówki może być znacznie większa lub znacznie mniejsza od wartości aktualnej.

Czynniki wpływające na zmianę wartości pieniądza

Najistotniejsze jednak są czynniki, które wpływają na wartość pieniądza w czasie. Można je podzielić na makroekonomiczne do których zaliczyć można: „procesy inflacyjne” występują one w większości państw, nawet niewielka wartość wskaźnika inflacji na poziomie 1% lub 2% oznacza że posiadane dzisiaj oszczędności, jeśli się ich nie zainwestuje, będą z roku na rok coraz mniejsze co powoduje m.in. zmianę kursów walut. Obrót walutami między krajami ma wpływ również na wysokość wartości pieniądza w czasie w odniesieniu do walut obcych, np. posiadane dzisiaj 1000 zł jest warte 248 Euro a jutro może być warte 246 Euro lub 250 Euro w zależności jak będzie się kształtować kurs.

Drugim sposobem są czynniki mikroekonomiczne, do tego typu zalicza się: preferencja inwestorów dotycząca rozkładu konsumpcji w czasie. Ludzie nie lubią odkładać zakupów na przyszłość. Większość osób charakteryzuje to, iż wolą posiadać dobra rzeczowe które potrzebują w jak najkrótszym czasie. Dlatego również chcą mieć jak najszybciej środki pieniężne i są gotowi wziąć kredyt, aby tylko zaspokoić swój popyt;

Ryzyko? większość społeczeństwa woli trzymać środki pieniężne ponieważ boją się oni zjawisk gospodarczych, które mogą doprowadzić do nie zrealizowania obietnic złożonych przez osoby trzecie o ich otrzymaniu

Koszt utraconych możliwości? aby móc przedstawić to pojęcie najlepiej posłużyć się przykładem: to czego dzisiaj nie kupimy to może się okazać że jutro już to dobro nie będzie dostępne lub jego cena będzie niezadowalająca. Przykładowo chcemy kupić jakieś dobro po promocyjnej cenie ale nie mamy na to pieniędzy, więc zaciągamy kredyt aby to dobro kupić. Jednym z powodów dla których podejmujemy taką decyzję jest obawa o zakończeniu promocji.